SLOW COOKER BEEF TIPS
Slow Cooker Beef Tips by ,
slow cooker beef tips
2018-1-6
Dûmp àll thë ïngrëdïënts ïn thë slòw còòkër ïn thë mòrnïng ànd còmë hòmë tò thë dëlïcïòûs smëlls òf dïnnër rëàdy-tò-ëàt.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 2 Servings


INGREDIENTS:

• 1 smàll ònïòn, slïcëd
• 8 òz bàby Bëllà mûshròòms, slïcëd
• 1 tbsp ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl
• 1 lb sïrlòïn


EmoticonEmoticon