ONE POT HAM & PENNE SKILLET RECIPE
One pot ham & Penne Skillet Recipe by ,
one pot ham & penne skillet recipe
2018-12-18
hïs Onë Pòt Hàm & Pënnë Skïllët ïs thë përfëct ònë tò ûsë! It hàs dïcëd hàm, pënnë pàstà ànd pëàs ïn à crëàmy sàûcë. It màkës à qûïck ànd ëàsy ònë-pòt mëàl whën yòû àrë wòndërïng whàt tò màkë wïth lëftòvër hàm! Plûs, thë kïds lòvë ït ànd sò dò àdûlts. Thròw thïs ïn yòûr pòt ànd màkë ït tònïght fòr dïnnër!


EmoticonEmoticon