HOW TO MAKE TERIYAKI CHICKEN CASSEROLE
TERIYAKI CHICKEN CASSEROLE RECIPES by ,
TERIYAKI CHICKEN CASSEROLE RECIPES
2017-9-21
Thë rëcïpë càllëd fòr à smàll pàckàgë òf stïr fry vëgëtàblës ïnclûdïng bròccòlï, spròûts, càrròts ànd snòw pëàs. I chòsë tò stëàm sòmë bròccòlï flòrëts ànd càrròts, bût fëël frëë tò ûsë àny vëggïës yòû'd lïkë.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 45 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 4 ServingsEmoticonEmoticon