EASY HOMEMADE POT STICKERS RECIPE
Homemade Pot Stickers Recipe by ,
homemade pot stickers recipe
2018-4-24
Thësë Pòtstïckërs àrë stûffëd wïth flàvòrfûl, jûïcy pòrk, càbbàgë, shïïtàkë mûshròòms, gïngër ànd gàrlïc.

Prep Time: 40 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 30 Servings


INGREDIENTS:

• 35-40 ROUND Asïàn dûmplïng wràppërs (àbòût 3 1/2" dïàmëtër) (sòmëtïmës làbëlëd wòntòn, gyòzà òr pòtstïckër


EmoticonEmoticon