BLUEBERRY CREAM CHEESE BREAKFAST BRAID


Blueberry Cream Cheese Breakfast Braid by ,
Blueberry Cream Cheese Breakfast Braid
2017-10-10
Thïs bàkëd brëàkfàst trëàt ïs lïkë tòàstër strûdël òn stëròïds.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 8 Servings


INGREDIENTS:

• 6 tbsp. crëàm chëësë, dïvïdëd
• 1/4 c. sûgàr, dïvïdëd (plûs mòrë fòr sprïnklïng)
• 1 tsp. pûrë vànïllà ëxtràct, dïvïdëd
• 2 c. (


EmoticonEmoticon