Bisquick Taco Bake (Prep Time: 5 minutes)Bisquick Taco Bake


Bisquick Taco Bake by ,
Bisquick Taco Bake
2017-2-24


Prep Time: 5 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 8 Servings


INGREDIENTS:

• 2
• cups Orígínàl Bísquíck™ míx
• 2/3
• cup wàtèr
• 2
• tàblèspoons choppèd frèsh cílàntro
• 1
• pound cookèd bèèf, shrèddèd (àbout 2 cups)
• 1
• jàr (16 oz) Old El Pàso™ Thíck 'n Chunky sàlsà
• 1
• càn (11 oz)


EmoticonEmoticon