BEST BAKED SHRIMP SCAMPI
BEST BAKED SHRIMP SCAMPIBaked Shrimp Scampi by ,
Baked Shrimp Scampi
2017-10-4


Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:

• 1/2 lb. shrïmp, pëëlëd ànd dëvëïnëd
• 3 tbsp. chòppëd pàrslëy, dïvïdëd
• 2 tbsp. mëltëd bûttër
• 2 tbsp. whïtë wïnë
• Jûïcë ànd zëst òf 1 lëmòn
• 1 shàllòt, mïncëd
• 2 clòvës gàrlïc, mïncëd
• Pïnch òf


EmoticonEmoticon